Eko pjesme

Izdvojili smo nekoliko pjesama iz programa Dječje TV – koje govore o važnoj temi – ekologiji. Mladi su osviješteni, a pjesma je odličan način prenošenja poruka koje su važne za naš planet i sve nas. Slušamo: TEENS – Spasimo svijet, T.C.T. – Spasimo planetu, LASTAVICE – Hej vi odrasli i LOTA – Eko prijatelj.