Javite nam se

Naša adresa

Croatia Film
(za Dječju TV)
Katančićeva 3
10000 Zagreb
E-mail: djecja@djecja.tv
Tel.: +385 1 4813 711

CROATIA FILM društvo s ograničenom odgovornošću za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova,
Katančićeva 3, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080090482.

račun kod OTP banka d.d. Split – IBAN: HR1024070001100643741,
račun kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb – IBAN: HR0724840081100308180,
račun kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb – IBAN: HR8623400091110353413

Temeljni kapital u iznosu 10.578.300,00 uplaćen u cijelosti
Članovi Uprave: Biserka Mihalić, Željko Zima
MB 3207447,
OIB: 74221993288