Dječja TV vam donosi jedinstvenu “Top listu DTV-a” u kojoj sudjeluju dječji zborovi i pjevači iz cijele Hrvatske.
Gledajte emisiju “Top lista DTV-a”, slušajte hitove “Top liste DTV-a”.