PAPANDOPULINE – Prva simpatija

Zbor “Papandopuline” poznajete i po pjesmama koje izvode zajedno sa zborovima “Mozartine” i “Schubertine”: “Moj daleki prijatelju” i “Osmijeh“.