Solistica Monika

Sa solisticom Monikom snimili smo glazbeni spot za pjesmu “Prijateljica”!