Solistica Nika

Sa solisticom Nikom snimili smo glazbeni spot za pjesmu “Sara kod zubara”!