Solistica Petra

Sa solisticom Petrom snimili smo glazbeni spot za pjesmu “Izvor dobrote”!