RANČ DOLINA JELENA – RANCH DEER VALLEY

Posjetili smo ranč “Dolina jelena” u Drežnik Gradu, u blizini NP Plitvička jezera.

Upoznajte dom ovih predivnih životinja!