U gostima – ČAROBNA FRULA 2016., MEĐUNARODNI DJEČJI FESTIVAL